قلی زاده، علی اکبر در دارایان

قلی زاده، علی اکبر در دارایان (8)

دکتر علی اکبر قلی زاده

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1343 در بهشهر

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1379