کردبچه، حمید در دارایان

کردبچه، حمید در دارایان (12)

 دکتر حمید کردبچه

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه الزهرا

عضو سابق هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق خانه کتاب

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1345

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه تهران

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه تهران

        دکتری: اقتصاد صنعتی از دانشگاه اسکس انگلستان