اصغرپور، حسین در دارایان

اصغرپور، حسین در دارایان

 دکتر حسین اصغرپور

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تبریز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1354

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تبریز، 1376

کارشناسی ارشد: اقتصاد بین الملل و اقتصادسنجی از دانشگاه علامه

طباطبایی تهران، 1379

دکتری: اقتصاد انرژی، منابع و محیط زیست و اقتصاد پولی از دانشگاه

تربیت مدرس، 1384