بهبودی، داوود در دارایان

بهبودی، داوود در دارایان (8)

دکتر داوود بهبودی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تبریز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1343

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه مازندران، 1366

کارشناسی ارشد: اقتصاد توسعه از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1371

دکتری: اقتصاد منابع و اقتصاد بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1384