اقتصاددانان دانشگاه شیراز (63)

طبقه بندي هاي فرزند

چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1396 ساعت 12:31

80 اقتصاددان از رئیسی حمایت کردند

پنج شنبه, 24 فروردين 1396 ساعت 09:21

جعفر قادری: الزامات در ایمنی شهری

چهارشنبه, 19 آبان 1395 ساعت 19:09

جعفر قادری: مشکلات سه‌گانه اداره شهر

دوشنبه, 04 خرداد 1394 ساعت 23:41

جعفر قادری: علم اقتصاد ساده نیست

یکشنبه, 13 ارديبهشت 1394 ساعت 15:34

جعفر قادری: توجه به تربیت حزبی

شنبه, 23 اسفند 1393 ساعت 00:44

قادری: مجلس وارد بازی دولت نشد

شنبه, 16 اسفند 1393 ساعت 11:16

قادری: مجلس و تفکر اقتصادی

چهارشنبه, 01 بهمن 1393 ساعت 10:06

قادری: اقتصاد و سیاست قابل تفکیک نیستند

دوشنبه, 29 دی 1393 ساعت 09:46

قادری: کاهش ادامه‌دار قیمت نفت

صفحه1 از2