احمدزاده ماشین چی، سینا در دارایان

احمدزاده ماشین چی، سینا در دارایان (0)

دکتر سینا احمدزاده ماشین چی

عضو هیئت علمی دانشگاه چابهار

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه چابهار

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتری: دانشجوی دکترای اقتصاد از دانشگاه نیوکاسل انگستان