ایزدی، حمیدرضا در دارایان

ایزدی، حمیدرضا در دارایان (0)

دکتر حمیدرضا ایزدی

عضو هیئت علمی دانشگاه چابهار

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه چابهار

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد

کارشناسی ارشد: اقتصاد

دکتری: دانشجوی دکترای اقتصاد از دانشگاه نیوکاسل انگستان