کریمی، محمد شریف  در دارایان

کریمی، محمد شریف در دارایان (1)

محمد شریف کریمی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: از دانشگاه مازندران1375

کارشناسی ارشد: علو اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی1378

دکتری: اقتصاد از دانشگاه پوترا مالزی 1389

فوق دکتری: اقتصاد از دانشگاه ورشو لهستان1392

 

یکشنبه, 24 ارديبهشت 1396 ساعت 17:20

حمایت ۱۶۳ اقتصاددان از حسن روحانی