تقی نژاد عمران، وحید در دارایان

تقی نژاد عمران، وحید در دارایان (1)

دکتر وحید تقی نژاد عمران

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مازندران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1350 در آمل

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1373

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه مازندران، 1375

دکتری: اقتصاد پولی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه مازندران، 1383