شریفی، نورالدین در دارایان

شریفی، نورالدین در دارایان (1)

دکتر نورالدین شریفی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مازندران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1335 در کردکوی

تحصیلات:

کارشناسی: بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1358

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1366

دکتری: برنامه ریزی اقتصادی منطقه ای از دانشگاه لیورپول انگلستان، 1379