محنت فر، یوسف در دارایان

محنت فر، یوسف در دارایان (0)

دکتر یوسف محنت فر

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مازندران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1342 از شهرستان گيلانغرب از توابع استان كرمانشاه

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: اقتصاد از دانشگاه مازندران، 1386