راسخی، سعید در دارایان

راسخی، سعید در دارایان

 دکتر سعید راسخی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مازندران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1347

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه مازندران، 1369

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1374

دکتری: اقتصاد ریاضی و اقتصاد بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی تهران،

1381