گيلك حكيم آبادي، محمد تقي در دارایان

گيلك حكيم آبادي، محمد تقي در دارایان (3)

دکتر محمد تقي گیلک حکیم آبادی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مازندران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1334 در حکیم آباد بابلسر

تحصیلات:

تحصیلات حوزوی: خارج فقه

کارشناسی: مهندسی ماشین آلات کشاورزی از دانشگاه تبریز، 1358

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه ، 1373

دکتری: علوم اقتصادی از دانشگاه تهران, 1379