خداداد کاشی، فرهاد در دارایان

خداداد کاشی، فرهاد در دارایان (17)

دکتر فرهاد خداداد کاشی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تحصیلات تکمیلی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه پیام نور

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: