صدر، سید کاظم در دارایان

صدر، سید کاظم در دارایان (2)

دکتر سید کاظم صدر

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1325,قم

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه اوهایو کلمبوس آمریکا