میرشجاعیان حسینی، حسین در دارایان

میرشجاعیان حسینی، حسین در دارایان

دکتر حسین میرشجاعیان حسینی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد پیوسته: اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق

(ع) تهران

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران و دانشگاه هیروشیما ژاپن