ملک الساداتی، سید سعید در دارایان

ملک الساداتی، سید سعید در دارایان

دکتر سید سعید ملک الساداتی

مطالب سید سعید ملک الساداتی در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1360 در مشهد

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد,1384

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران,1386

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد,1392

 

مطالب سید سعید ملک الساداتی در دارایان را اینجا بخوانید