بهشتی، محمد باقر در دارایان

بهشتی، محمد باقر در دارایان (4)

 دکتر محمد باقر بهشتی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تبریز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1329

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1353

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1356

دکتری: اقتصاد توسعه از استرالیا، 1375