صادقی، سید کمال در دارایان

صادقی، سید کمال در دارایان (15)

 دکتر سید کمال صادقی

 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تبریز

مقالات علمی_پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد: 1340

تحصیلات:

 کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1366

 کارشناسی ارشد: اقتصاد بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1371

 دکتری: اقتصاد بین الملل و پولی از از دانشگاه اصفهان، 1386

 

چهارشنبه, 22 بهمن 1393 ساعت 07:46

برآورد روند سرمايه فرهنگي در ايران