عزتی، مرتضی در دارایان

عزتی، مرتضی در دارایان

دکتر مرتضی عزتی

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

 آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تربیت مدرس تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir 

 کتابها طبق خانه کتاب

 مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد: 1344 در تهران

تحصیلات:

 کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1366

 کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1371

 دکتری: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1381