اعتصامی، منصور در دارایان

اعتصامی، منصور در دارایان (3)

 دکتر منصور اعتصامی

 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تربیت مدرس تهران

مقالات علمی_پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد: یکم تیر ماه 1343

درگذشت: دوازدهم تیر ماه 1396

تحصیلات:

 کارشناسی: -

 کارشناسی ارشد: اقتصاد و معارف اسلامی به صورت پیوسته از دانشگاه

امام صادق (ع) 

 دکتری:  اقتصاد منابع از دانشگاه امام صادق (ع)