سحابی، بهرام در دارایان

سحابی، بهرام در دارایان (14)

دکتر بهرام سحابی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تربیت مدرس تهران

مقالات علمی_پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد:

تحصیلات:

 کارشناسی: اقتصاد

 کارشناسی ارشد: اقتصاد

 دکتری: اقتصاد

 

یکشنبه, 24 ارديبهشت 1396 ساعت 17:20

حمایت ۱۶۳ اقتصاددان از حسن روحانی