اندایش، یعقوب در دارایان

اندایش، یعقوب در دارایان (5)

یعقوب اندایش

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اهواز

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1358 بوشهر - دشتی

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شهید چمران اهواز

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتری: