الهی، ناصر در دارایان

الهی، ناصر در دارایان (6)

 دکتر ناصر الهی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مفید

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1340

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1373

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1375

دکتری: اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع)

تحصیلات  حوزوی: خارج فقه و خارج اصول