باقری (تودشکی)، مجتبی در دارایان

باقری (تودشکی)، مجتبی در دارایان (4)

 دکتر مجتبی باقری (تودشکی)

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مفید

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1339

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1374

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1378

دکتری: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1388

تحصیلات حوزوی: خارج فقه و خارج اصول