رضایی، مجید در دارایان

رضایی، مجید در دارایان (0)

 مجید رضایی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مفید

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1339

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1373

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1377

دکتری: دانشجوی اقتصاد در دانشگاه مفید قم،

تحصیلات حوزوی: خارج فقه و خارج اصول