یوسفی شیخ رباط، محمد رضا در دارایان

یوسفی شیخ رباط، محمد رضا در دارایان (6)

 دکتر محمد رضا یوسفی شیخ رباط

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مفید

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1341

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1373

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1376

دکتری: اقتصاد از دانشگاه مفید قم،

تحصیلات حوزوی: خارج فقه و خارج اصول