توکلیان، حسین در دارایان

توکلیان، حسین در دارایان (21)

دکتر حسین توکلیان

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد:

 تحصیلات: 

 کارشناسی: اقتصاد صنعتي از دانشگاه شهيد بهشتي تهران

 کارشناسی ارشد: علوم اقتصادي از دانشگاه تهران

 دکتری: اقتصاد پولي و اقتصاد مالي ازدانشگاه تهران

 

شنبه, 07 مهر 1397 ساعت 07:52

حسین توکلیان: اقتصاد ناخشنودی

چهارشنبه, 14 شهریور 1397 ساعت 17:31

حسین توکلیان: هزینه‌های پیش روی بانک مرکزی

چهارشنبه, 25 فروردين 1395 ساعت 10:48

حسین توکلیان: خروج تدریجی از رکود بخش مسکن