کازرونی، علیرضا در دارایان (4)

 دکتر علیرضا کازرونی

 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تبریز

مقالات علمی _پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبان های دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد: 1330

تحصیلات:

 کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1353

 کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه اوکلاهما، آمریکا، 1357

 دکتری: اقتصاد بین الملل از دانشگاه اوکلاهما، آمریکا، 1361