خاندوزی، سید احسان در دارایان

خاندوزی، سید احسان در دارایان

دکتر سید احسان خاندوزی

مطالب احسان خاندوزی در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه طباطبايي تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات: 

 کارشناسی و  کارشناسی ارشد پيوسته: دانشگاه امام صادق تهران

دکتری: واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران

 

مسئوليتهاي مهم: 

نماينده تهران، ري و شميرانات در مجلس يازدهم شوراي اسلامي

مسئول دفتر اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي

مطالب احسان خاندوزی در دارایان را اینجا بخوانید