خاندوزی، سید احسان در دارایان

خاندوزی، سید احسان در دارایان (29)

دکتر سید احسان خاندوزی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری:

 

یکشنبه, 18 فروردين 1398 ساعت 13:37

سید احسان خاندوزی: آب در شیر سیاستگذاری

یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397 ساعت 12:53

احسان خاندوزی: عاقبت بی سیاستی و بازارزدگی

دوشنبه, 27 ارديبهشت 1395 ساعت 09:42

احسان خاندوزی: بزم بی‌صفای برنامه ششم