محمدی، احمد در دارایان

محمدی، احمد در دارایان (0)

 دکتر احمد محمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه کردستان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی دانشگاه تهران (1383_1385)

دکتری: دکتری تخصصی علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

(1385_1390)