خضری، محمد در دارایان

خضری، محمد در دارایان (7)

دکتر محمد خضری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

 کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:1351 سردشت کردستان

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه بو علی سینای همدان، 1374

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه اصفهان، 1376

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه اصفهان، 1383