ماجد، وحید در دارایان

ماجد، وحید در دارایان (2)

دکتر وحید ماجد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1385

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1391