برخورداری، سجاد در دارایان

برخورداری، سجاد در دارایان (12)

 دکتر سجاد برخورداری

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1385

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1391

 

یکشنبه, 15 ارديبهشت 1398 ساعت 15:22

سجاد برخورداری: متهم ردیف یک کیست؟

پنج شنبه, 10 تیر 1395 ساعت 16:58

سجاد برخورداری: الزامات جهش اقتصادی