دهقانی فیروزآبادی، محمدحسین در دارایان

دهقانی فیروزآبادی، محمدحسین در دارایان (0)

دکتر محمد حسین دهقانی فیروزآبادی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبقsid.ir

مقالات در ssrn

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف، 1385

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تگزاس در آستین آمریکا، 1387

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تگزاس در آستین آمریکا، 1387