بهرادمهر، نفیسه در دارایان

بهرادمهر، نفیسه در دارایان (0)

دکتر نفیسه بهرادمهر

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه نیویورک آمریکا، 1384

دکتری: اقتصاد از دانشگاه نیویورک آمریکا، 1386