نوربخش، سید محسن در دارایان

نوربخش، سید محسن در دارایان (2)

 مرحوم دکتر سید محسن نوربخش

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir 

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1328 در اصفهان

وفات: 1382

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه یو سی دیویس کالیفرنیای آمریکا

دکتری: اقتصاد از دانشگاه یو سی دیویس کالیفرنیای آمریکا

مسئولیتهای مهم:

            رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از 1360 تا 1365

            وزیر امور اقتصادی و دارایی از 1368 تا 1372

            رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از 1373 تا 1382