یاوری، محمد ابراهیم در دارایان

یاوری، محمد ابراهیم در دارایان (15)

دکتر محمد ابراهیم یاوری

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد:

دکتری:

 

چهارشنبه, 05 اسفند 1394 ساعت 13:19

ابراهیم یاوری: عصر نوین پارلمانتاریسم

چهارشنبه, 02 دی 1394 ساعت 17:59

ابراهیم یاوری: الزامات نهادی توسعه

سه شنبه, 03 شهریور 1394 ساعت 13:11

ابراهیم یاوری: درس‌آموزی از تاریخ نفت