مداح، مجید در دارایان

مداح، مجید در دارایان (1)

 دکتر مجید مداح

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه سمنان

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه مازندران، بابلسر، 1373

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1376

دکتری: اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی

تهران، 1384