فلاحی، فیروز در دارایان (12)

 دکتر فیروز فلاحی

 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تبریز

مقالات علمی_پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبان های دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد: 1354

تحصیلات:

 کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تبریز، 1372

 کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1378

 دکتری: اقتصاد صنعتی و اقتصاد محیط زیست و منابع از دانشگاه اوتاوا،

کانادا، 1386

 

یکشنبه, 24 ارديبهشت 1396 ساعت 17:20

حمایت ۱۶۳ اقتصاددان از حسن روحانی

چهارشنبه, 18 تیر 1393 ساعت 21:00

بررسي توان جذب فناوري در اقتصاد ايران