متفکر آزاد، محمد علی در دارایان

متفکر آزاد، محمد علی در دارایان (12)

دکتر محمد علی متفکر آزاد

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تبریز

مقالات علمی_پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبان های دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد: 1329

تحصیلات:

 کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1352

 کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1363

 دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1377

 

چهارشنبه, 22 بهمن 1393 ساعت 07:46

برآورد روند سرمايه فرهنگي در ايران