عصاری آرانی، عباس  در دارایان

عصاری آرانی، عباس در دارایان (8)

 

دکتر عباس عصاری آرانی

 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

 آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تربیت مدرس تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir 

 کتابها طبق خانه کتاب

 مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد:

تحصیلات:

 کارشناسی:

 کارشناسی ارشد:

 دکتری: اقتصاد