شهنازی، روح الله در دارایان

شهنازی، روح الله در دارایان (4)

دکتر روح الله شهنازی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شيراز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شيراز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1359

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه اصفهان

دکتری: اقتصاد از دانشگاه اصفهان، 1390