جبل عاملی، فرخنده در دارایان

جبل عاملی، فرخنده در دارایان (5)

دکترفرخنده جبل عاملی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: ریاضی کاربردی از دانشگاه تهران، 1367

کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری از دانشگاه علامه طباطبایی، 1371

دکتری: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی، 1382