طوسی، علی در دارایان

طوسی، علی در دارایان (1)

دکتر علی طوسی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه خوارزمی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1346

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق(ع)،

اقتصاد بین الملل از دانشگاه گرنوبل فرانسه

دکتری: اقتصاد پول و بانکداری از دانشگاه لیون فرانسه