زمانی، رضا در دارایان

 دکتر رضا زمانی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

صفحه شخصی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک( تشابه اسمی دارد)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1355 

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی عمران از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران

دکتری: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران