وصال، محمد در دارایان

وصال، محمد در دارایان (11)

دکتر محمد وصال

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعتی شریف

صفحه در scholar.google.com/citations

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

          كارشناسي‏: مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی شریف، 1384

          كارشناسي ارشد‏: علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف, 1387

          دكترا‏: اقتصاد، مدرسه اقتصادی لندن، 1393

 

 

چهارشنبه, 30 خرداد 1397 ساعت 13:56

محمد وصال: زیر پوست تقسیمات کشوری

سه شنبه, 30 آبان 1396 ساعت 16:35

محمد وصال: حقوق مالکیت آب