عزیزی، زهرا در دارایان

عزیزی، زهرا در دارایان (0)

دکتر زهرا عزیزی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه الزهرا

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir (تشابه اسمی دارد)

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه اسمی دارد)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری

        کارشناسی ارشد: اقتصاد محض

        دکتری: اقتصاد بین الملل