ابراهیمی، محسن در دارایان

ابراهیمی، محسن در دارایان (1)

دکتر محسن ابراهیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه خوارزمی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه اسمی دارد)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1367

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1369

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1377