صدرایی جواهری، احمد در دارایان (0)

دکتر احمد صدرایی جواهری

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شيراز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شيراز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1352

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1378

دکتری:اقتصاد از میسور هند، 1384